Vägledning

Vägledning

Lämna oro, stress, inre och yttre konflikter med hjälp av samtalsvägledning.

Min vägledningen går ut på att skapa reda i dina tankar och känslor vilka utgör grunden i din upplevelse av livet. Vitsen med samtalen är att lära sig få kontroll över den du är, det du tänker och känner så att du kan skapa dig det livet du vill ha.

Genom åren har jag bland annat behandlat inom följande områden: Innre och yttre stress, konfliktfyllda relationer, inre oro för framtiden. Rädslan för hur vi upplevs. Upplevelsen av skuldkänslor, maktlöshet, otrygghet, kontrollbehov, svartsjuka, rädsla för separation, rädsla för att bli avvisad.  Våld i nära relation, offerkänslor, traumatisering, efterföljande rädslan för att något hemskt skall hända. Även, olika filosofiska frågor så som samband mellan tanke & känsla, kropp & själ och medvetande, vad det själsliga livet är, människan sett ur perspektivet energi, vad som skapar närvaro i nuet och inte.

Vi kan välja om vi ska agera på tankarna eller inte.  Det samma gäller våra känslor. Oftast lyssnar vi till dem och tror på allt de har att säga. När vi är själva och tankarna och känslorna blir för jobbiga så kan vi ibland välja att skjuta bort dem eller undika dem. Det är det här undvikandet och bortskjutandet av de jobbiga känslor/tankar och upplevelserna som kan leda till ökad psykisk ohälsa, med stress och depression. Gör vi så tillräckligt länge så bränner vi slut på oss själva genom vår oro som skapar stress. Stressen påverkar kroppen och kan ge många olika symptom och även beroenden.

Utmattning och depression tar tid att läka, det är fullt möjligt att bli helt återställd kanske även en bättre version än den man var innan.

 

 

När vi samtalar om det som tynger oss så drar vi fram olika faktorer i ljuset, faktorer som oftast inte är uppenbara för att de vilar i vår omedvetna del i den undermedvetna verkligheten av våra liv. När man ser dem blir man varse om hur de påverkar det dagliga livet och bidrar till eventuell oro, stress, depression, ilska, tappad kontroll i kommunikation med andra eller i känslomässig relation till andra och sig själv.

 

 

Det främsta målet med min form av vägledning är att stärka din kontakt med dig själv och din förståelse för dig själv. Och göra din omedvetna del medveten. Genom att följa de negativa känslorna som upplevs till dess grund tolkning. Det arbetet leder till att höja din självkänsla (känslan du har inför dig själv, hur du ser på dig själv) och ditt självförtroende (det du tror dig om att göra). Med mer självkännedom upplever vi människor mer trygghet och stabilitet inom oss, vi får balans i livet och det i sin tur gör det enklare för oss att välja det som är gott för oss här i livet.

Läkandet är en process.

”Kognitiv terapi används med stor framgång som behandling främst vid stress, depressioner och ångest. Kognitiv terapi ger en effektiv möjlighet till att bryta det negativa mönstret som skapar tillstånden genom att vi förstår exakt vad skapar obalansen stressen/depressionen/ångesten. Faktum är att det inte finns någon studie som visar att psykofarmaka skulle verka bättre än terapi, däribland kognitiv terapi och kognitiv beteende terapi, vid depressioner ). Tvärtom är det nog så att denna formen av terapi fungerar verkningsfullt och även förebyggande, i och med att vi inte bara lär oss behandla symptomen, utan även att se och åtgärda grundproblemet.”

-Enligt ”Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).”

__________________________________________

☀ Ge dig själv tid att må gott!