Om mig

Kipi Di

Hej på er!

Jag och min familj befinner mig i en liten lantlig ort som heter Östra Frölunda, denna ligger några mil ifrån Ullared mot Svenljunga. Det är ca 1-1,5 timmas körväg från Göteborg, Varberg, Jönköping.

Fritids sysselsättning är att skapa konst, teckna, spela gitarr, givetvis läsa och göra ting som denna hemsida, mitt främsta intresse är att studera och förstå det mänskliga medvetandet och hjärnan ur så många olika perspektiv som möjligt.

Min specialitet är att finna orsaken till människans beteende inkluderat tankar/känslor.

En morot för mig i min utveckling har varit välmående – jag ville se vad som är det mest optimala, hur djupt kan man gå i närvaron i nuet, hur väl kan man lära känna sig själv?

De flesta människor som arbetar med och intresserar sig för ämnen som psykologi, sociologi, filosofi, psykiatri är människor som söker svar, söker svar på sitt egna beteende eller svar på beteenden som människor i den direkta närheten har och som man inte förstår. Så även jag. Jag började studera människan 2004. Jag ville förstå hur en människa hänger ihop på alla plan och vad som utgör vad, vad är vi och hur fungerar vi och varför.

Utdelningen av mina studier och den utveckling jag givit och ger mig själv är det som jag idag njuter av.  Det vi har inom oss (som vi ger till oss själva) är det som vi ger till andra runt omkring oss.  Vi kan inte ge något vi inte först har gett oss själva, det vi är inombords speglar hur vi bemöter andra människor. Jag har inte en enda konflikt med någon människa, det beror på att jag ser på orsaken till människors sätt att vara och aldrig dömer dem.

Mina tankegångar under livet har varit som följer: Jag är människa, kan jag förstå mig själv fullt ut så kan jag också förstå andra människor – det visade sig att min tes stämde relativt bra. Japp människans fysiska (kropp inkluderat hjärna) ger varje människa olika möjligheter men inombords har vi exakt samma möjlighet.

Kipi Di

 

Min kompetens

Jag får ofta frågan om vilken av de psykologiska riktningarna och syn på människan som jag står för.  Jag kan säga som så här – Ingen och alla. Jag ägnar mig åt helheten, en människa har en fysisk kropp och ett själsligt liv, människan har tankar och känslor som är relaterade till sin historia, sitt nu och sin framtid. Mitt fokus är på helheten. 

Jag har ägnat min levnadstid till följande arbetsområden. Men, jag har också valt att leva i stillhet en period i mitt liv för att förankra mig själv. Jag bodde då på ett torp utan el och indraget vatten, levde som vi gjorde förr i tiden med att hämta ved från skogen, odla min mat, fiska, transportera vatten osv. nyttig lärdom. En form av ”off grid”.

 • Arbetat med trädgårdar.
 • Tidigare arbetade jag bland annat med datorer, utbildad nätverkstekniker i Uddevalla på Semcom, Certifierad Novell administratör och engineer (CNA + CNE) och certifierad inom Microsoft nätverk .
 • Kört datautbildningar på KL Data i Borås/Vänersborg, basic användning av datorer och olika programvaror.
 • Arbetat på linan på SAAB i Trollhättan.
 • Provat på att arbeta några år inom restaurangbranschen i Trollhättan och Falkenberg.
 • Arbetat på Café.
 • Arbetat som team leader och teknisk it-projektledare på Bonnier (sthlm).
 • Arbetat/praktiseat inom fängelse.
 •  Rättspsykiatrisk sluten vård.
 • Ungdomsvårds hem (SiS).
 • Utredningshem för våld mot spädbarn.
 • På HVB hem för ungdomar med lite svårare problematik.
 • På boende för vuxna.
 • Med samtalsvägledning i ca 4-5 år, samt målarkurser.
 • Och – med mig själv 🙂

Jag är egenanställd hos Cool Company.

Mina utbildningar och kunskap inom området för vägledning av människor/socialt arbete.

Min bakomliggande kunskap kommer till stor del ur min egna utveckling, all utbildning som jag gett mig själv för att nå välmående.

”En människa som lever i den yttre verkligheten bär ytlig kunskap – en människa som lever i den inre verkligheten bär och delar visdom”

Socialpedagogisk behandling (KY, med 15 ECTS högskolepoäng).
Utbildad och certifierad KBT Terapeut/Coach, 100 timmar utbildning, 60 timmars praktik för att bli certifierad, men har många fler timmar av coachande bakom mig.
ACT (Acceptans Commitment Theraphy).
ACC (Acceptans and Comittment Coach),
Mindfulness Coach.
Qi Gong, Andnings Qi Gong

************

Socialpedagogisk utbildning.

INTYG

 

Beskrivning:
Utbildningen var kompakt, på 2 år med praktik inom 4 olika  arbetsområden. För mer information se nedan ämnen som utgjorde utbildningen innehåll.

INTYG

 

Certifierad KBT Coach, ACT (Acceptans Commitment Theraphy)

INTYG

Beskrivning KBT:
Terapeutens roll är att hjälpa patienten att komma i kontakt med sina tankar och känslor. Kognitiv terapi är en psykoterapiform som etablerades under 1960-talet och som koncentrerar sig på att belysa hur en patients mer eller mindre omedvetna medvetandemekanismer påverkar dennes tankar och känslor. Begreppet kognitiv beteendeterapi, eller KBT, har ofta kommit att betyda samma sak som kognitiv terapi. En skillnad är att det i KBT fokuseras mer på förändring av beteende genom lärande och träning, medan man i KT mer försöker uppnå insikt. (Jag använder båda ihop eftersom insikten ger förändring av beteendet). Inom kognitiv beteendeterapi finns två grenar. I den konstruktivistiska metoden utgår man från patientens bakgrund och historia för att förstå hur han tänker och varför. I den interpersonella modellen koncentrerar man sig däremot på livets sociala aspekt, möten och relationer mellan människor, och försöker utifrån detta lösa patientens problem. (Återigen jag använder båda, genom att använda den interpersonella modellen för att nå den konstruktivistiska metoden blir resultatet blir bestående förändring).

Beskrivning ACT:
Terapiformer som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Dialektisk Beteendeterapi (DBT) är en vidareutveckling från KBT. Denna innebär delvis en återgång till den förkognitivistiska beteendeterapin, på så vis att man inte längre försöker att direkt förändra kognitioner. Istället försöker man där att förändra förhållandet till sitt tänkande, bland annat tekniker för att uppnå medveten närvaro och lära sig acceptera sina tankar.

ACC (Acceptans and Comittment Coach), Mindfulness Coach.

INTYG

Beskrivning ACC:
ACC går ut på att förändra förhållandet till sitt tänkande koppla till känslor, en av teknikerna som användas för att uppnå medveten närvaro är att  lära sig acceptera sina tankar och se dess orsak.

Beskrivning Mindfullness (Jon Kabat-Zinn):
Mindfullness metoden syftar till inre lugn och självförståelse genom meditation, det är även det verktyg som används i samtliga”spirituella läror”.  Mindfulness är träning i att vara närvarande i nuet (medveten närvaro). Ett österländskt sätt att förhålla sig till livet som motverkar oro och stress i alla former. Mindfulness är ett mentalt tillstånd (förhållningssätt) som uppnås genom att fokusera i medvetenhet om nuet, medans man lugnt erkänner och accepterar sina känslor, sina tankar och kroppsliga förnimmelser utan att agera på dem, detta används som en terapeutisk teknik i förhållandet till sig själv och andra. I kursen ingick Qi Gong och Andnings Qi Gong.

NVC (Non violent communication) Ett språk för livet av Marshall Rosenberg. 

INTYG

Beskrivning:
I Nonviolent Communication: ett språk för livet, visar Marshall Rosenberg oss hur vi kan komma under ytan och upptäcka vad som är levande i oss. Han visar också hur alla våra handlingar är baserade på mänskliga behov som vi försöker tillgodose. När vi har kontakt med våra behov skapar vi en delad grund för mer tillfredsställande relationer. Redan som barn lärde sig de flesta av oss att tävla, döma, kräva och diagnostisera. Och att tänka på vad vi tycker är ”rätt” och ”fel” med människor och att kommunicera det. Detta invanda sätt att tänka och tala på ligger i vägen för kontakt vilket bidrar till frustration och missförstånd för oss själva och för andra. Den här sortens tänkande orsakar också ilska och smärta och kan därför leda till våld. Utan att ens önska det bidrar människor med de bästa intentioner till onödiga konflikter. NVC syftar till att: Bryta tankemönster som leder till konflikter, ilska och depression. Utveckla relationer baserade på ömsesidig respekt, medkänsla och samarbete. Skapa sociala strukturer som möjliggör att allas behov kan bli tillgodosedda.Hantera konflikter fredligt; personligt eller yrkesmässigt, nationellt eller internationellt.
(Håller på med en ettårig utbildning i NVC)

MI, (Motiverande Intervju) av William F. Miller och Stephen Rollnick.

INTYG

Beskrivning:
MI – Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

ART, (Aggression Replacement Training) Arnold P. Goldstein, Barry Glick, och John Gibbs,

INTYG

Beskrivning:
ART är ett beteendeträningsprogram där man övar upp olika färdigheter genom rollspel och hemläxa. Denna metoden lär ut generella tekniker för sociala situationer som alla ungdomar kan lära sig något av oavsett grundproblematik. I ART arbetar man med tre strategier för att lära människor att hantera sociala situationer: Social färdighetsträning, Känslokontrollträning, Moralträning, i grupp eller enskillt.

 Zen Coachning, (kurs på ett år) Kåre Landfaldt
Zen Coaching är konsten att stötta andra människor att finna sina egna resurser, svaren på sina frågor och lösningar på sina problem. Detta utförs mestadels genom aktivt lyssnande och genom att ställa öppna frågor.

INTYG

Andra litterära verk och behandlingsformer som jag studerat och varmt kan rekommendera:


Lågaffektivt bemötande av psykologen Bo Hejlskov Elvén m.fl.

Lågaffektivt bemötande har visat sig vara framgångsrikt i hanterandet av konflikter och beteendeproblem. I denna bok presenteras lågaffektivt bemötande utifrån en mängd olika verksamheter så som HVB m.fl. och olika infallsvinklar. Med individuell kravanpassning, lugnt bemötande och inlyssnande.

Medveten mot alla odds av Göran Frankel
(hjärnforskningens svåraste problem).

I denna spännande bok definierar Göran Frankel vad jaget och det inre mentala livet är för något och hur det förhåller sig till en fysikalisk omvärld. Det är ett skärskådande av medvetandet, jaget, hjärnan och hjärnforskningen allt från ögats evolutionära utveckling, via de antika filosoferna, vidare till B F Skinners behaviorism, neurologer som undersökt patienter som drabbats av hjärnskador och till slut den moderna hjärnforskningen med EEG och fMRI, som hjälpt oss att se och förstå var i hjärnan olika saker sker.

Medvetandet av Susan Blackmore.
Vad formar vår identitet? Är medvetandet en illusion? Nya forskningsrön har satt fart på debatten om dessa frågor. Biologer, neurologer, psykologer och filosofer diskuterar nu medvetandets roll och innebörd. Susan Blackmore, klargör i denna kontroversiella bok de komplexa argumenten och de ledande teorierna med hjälp av illustrationer och experiment.

Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma av Jan Beskow m.fl.
Denna bok förändrar radikalt synen på suicidalitet. Att tänka på självmord är normalt och ofta nyttigt, vilket dock kan stegras till en livsfarlig handling. Genom ältande och bildseende utvecklas en suicidal plan, en tickande bomb. Minsta trigger kan utlösa en katastrof, en psykisk olyckshändelse. Den redan traumatiserade suicidala personen blir överväldigad av sina känslor och tankar, ytterligare ett psykiskt trauma. När hon vaknar efter ett suicidförsök bör hon därför hälsas välkommen tillbaka till livet med varm känsla, omtanke och tröst, som underlättar bearbetandet av detta trauma samt blir början till en mer ingående förståelse och behandling av hennes suicidalitet.

Dr. Paul Leon Masters
Helt klart en favorit. (Metafysik och mystiska psykologin)

Efter väldigt lång tjänst (1965) ses Paul Masters som en av världens främsta lärare inom den mystiska psykologin och ”Ny Tänkandet”.  Dr. Masters bidrag till mänsklig utveckling var mångas förebild för ett sunt och levande liv. Båda hans ideella universitet har en läroplan som är strikt icke-sekulära och teologiska till sin natur, och de har blivit världens största skolor i sitt slag, som spänner över 123 länder med över 10.000 studenter och akademiker. Utöver sin kandidatexamen, magisterexamen och doktorsexamen erbjudanden på universitet, har Masters producerat hundratals föreläsningar som täcker nästan varje metafysiskt ämne, allt relaterat till att förbättra kontakten till det universella medvetandet.  Med kontakten finns möjligheten att erhålla all visdom som någonsin funnits och kommer att finnas, allt för att bil självförverkligande och harmonisk i djupet, för att ge detta i alla relationer – med sig själv och med andra.

Bhagavad-Gita (som den är) tolkad av A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupāda.
En vetenskap om och av livskraften – Gud. En bok med forntida visdom – för den moderna människan. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada presenterar Indiens andliga juvel, som den är – med dess ursprungliga klarhet och innebörd bevarad.

Bibeln – bör nämnas att jag ej tror på någon religion, läste den mer av nyfikenhet och allmänbildnings syfte.
Bibeln är inom kristendomen en fastställd samling skrifter av alldeles särskild betydelse och därför kallad helig skrift. Ofta är skrifterna samlade i en bok, Den Heliga Skrift, uppdelad i två delar, Gamla Testamentet och Nya Testamentet. De skrifter i Bibeln som inom kristendomen kallas Gamla Testamentet är inom judendom samlade till en fastställd samling kallad Tanach eller den Hebreiska Bibeln. Nya Testamentet, ofta förkortat NT, är en samling skrifter i den kristna Bibeln. Nya Testamentet utgörs av fyra evangelier, Apostlagärningarna, tjugoen brev (även kallade epistlar), och Uppenbarelseboken. Nya Testamentets fyra första böcker, evangelierna, handlar om vad Jesus sade och gjorde, hans liv, död och uppståndelse. Efterföljande bok, Apostlagärningarna, berättar vad som hände med hans lärjungar och med de första kristna. Vidare följer ett antal brev som i vissa fall är skrivna av apostlarna till de första kristna församlingarna och som ger råd om hur de kristna skall leva. De förklarar vad det är att tro på Jesus. Av dessa brev uppges tretton vara skrivna av Paulus. Johannes uppenbarelse, Uppenbarelseboken, är den sista boken i Bibeln, och den berättar i form av syner hur världen skall gå under. Då skall Jesus komma tillbaka och människorna skall stå till svars för sina liv. Det berättas om en ny himmel och en ny jord.

Paul Brunton – alla hans böcker ger enorm utveckling.
I boken Den hemliga vägen, dokumenteras och fördjupas den analytiska metod som  syftar till självinsikt. Steg för steg lämnar vi okunnighet och illusioner bakom oss. I boken, får vi även rikligt med material för självanalys. Där läggs grunden för de praktiska övningar som överbryggar klyftan till den inre verkligheten. Att gå ifrån den yttreverkligheten mot den inreverkligheten. En studiehandledning skriven av Anna Bornstein (som översatt ett stort antal av Pauls böcker) finns tryckt i flera av Pauls böcker.

Diamond Aproach, av A.H. Almaas
Läst och praktiserat alla hanns böcker inom metoden och resterande del av den litteratur han har givit ut (3 böcker återstår).
A.H. Almaas är den som går på djupet av vad människans sanna natur är genom metoden Diamond aproach, hanns självförfrågan (inquery) syftar till att lösa upp orsaken till problemen och samtidigt få med all kunskap ur självförfrågan och läka sig själv.

Focusing,  Ann Weiser Cornell
Focusing är en metod inriktad på att känna sin kropp och nå visdom från kroppen genom att fokusera på den del av kroppen som är ohälsosam eller spänd etc.

Sedona method, Lester Levenson
Sedona metoden går ut på att välkomna och släppa taget om det som bekymrar oss genom tillåtelse och öppenhet att se över vad man identifierar sig med.

ACIM (A Course In Miricals), Helen Schucman.
A Course In Miracles” (ACIM) är ett litterärt verk som har förändrat livet för miljontals människor. Boken är i grunden en självstudie som lotsar människor till att skifta sitt fokus från att vara offer för yttre omständigheter till att se att vi själva är de som skapar vår egen verklighet.

Psykosyntes, Roberto Assagioli.
Psykosyntes publicerades första gången 1965 och var den första heltäckande beskrivningen av Assagiolis grundtankar och arbetssätt. Den är än idag omistlig läsning för alla som privat eller professionellt har ett mer djupgående intresse för psykosyntes. När den publicerades hade Assagioli ett långt yrkesliv som psykiater bakom sig. Redan 1910 började han använda begreppet psykosyntes som ett svar på Freuds psykoanalys som han betraktade som alltför begränsad. Roberto Assagioli räknas som psykosyntesens grundare. En utmärkande drag hos honom är synen på andlighet. Assagioli ser människans natur som något betydligt större och djupare än den personlighet som vi normalt identifierar oss med, och menar att höjdpunktsupplevelser, intuition, inspiration och tillstånd av mystisk medvetenhet ger en glimt av detta. Andra viktiga inslag i hans psykosyntes är synen på viljan som psykets mest centrala funktion, och det systematiska bruket av aktiva tekniker i det terapeutiska arbetet. ”Smärtan är inte i vägen – den är vägen”. Psykosyntes är en metod för självförverkligande för dem som vägrar att förbli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv. Denna modellen tar in helheten inkluderat andlighet, den spirituella världen människan med allt det innebär.

Utöver ovan information så har jag läst en hel del psykologilitteratur samt mycket av nedan författare.

Albert Einstein, Wayne Dyer, Gary Zukov, Deepak Chopra, Thich Nhat Hanh, Jon Kabat-Zinn, Eckhart Tolle, Osho, Byron Katie,  Alan Watts, Neale Donald Walsch, Teal Swan, Lao-Tzu (också en favorit), Friedrich Nietzsche, Sokrates, Platon, Immanuel Kant, Aaron Antonovsky, Martin Buber, Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Kay Pollak, Stefan Einhorn, Swedenborg, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, m.fl.

”Bland det svåraste en människa kan göra är att finna tillbaka till sin sanna natur och stanna i den oavsett yttre påverkan, att sluta vara en del i det spel som vi fostrats och utvecklats till att vara i under så många generationer”.   ~ d boman.   

__________________________________________

☀ Ge dig själv tid att må gott!