Välkommen!

Kipi startsida
Kipi startsida

Vi bär på olika livshistorier så på det sättet är vi unika – vi har lika möjligheter när det kommer till den inre verkligheten men olika möjligheter när det kommer till den yttre verkligheten.

Jag tror att vi  människor vill vara lyckliga och känna glädje, att vi vill vara nöjda i våra liv och känna mening och samhörighet. Vi vill alla bli behandlade med respekt och tillåtas vara dem vi är. Och – vi har alltid en orsak till det vi gör antingen är orsaken medveten eller så verkar vi ur en omedvetenhet. Jag vill tro att vi alla gör så gott vi kan utifrån där vi är och det vi har runt oss.

Det finns alltid en förklarande orsak och den orsaken kommer alltid ur en annan orsak som skapades av ett val, valet togs av en  orsak… 

_______

I bland blir livet tungt för att vi har presterat för mycket. Anledningarna är olika, ibland för att vi ville väl mot andra och glömde oss själva,  ibland för att få ekonomin att räcka till,  ibland för att prestera i studier, ibland för att nå upp till krav från andra, ibland för att vi har för många ”måsten”, ibland för att vi blivit utsatta får hot och våld, ibland för att vi utsätts för projektioner. Det finns mängder av olika orsaker men resultatet – när vi presterat för mycket, blir ofta att problemen tycks hopa sig runt oss mer och mer. Tills stressen blir ohållbar.  Det är ganska lätt att köra slut  på oss själva men inte riktigt lika lätt att återställa oss för att komma tillbaka till någon form av meningsfullt och fungerande liv igen.

Ju mer en människa lever och verkar i den yttre verkligheten desto större sannolikhet att denne upplever stress, problem, negativitet.

I bilden här nedan visas ett förlopp hur vi människor kan arbeta med oss själva, inkluderat i det arbetet är kunskap om hur vi fungerar, vad en människa är och hur man på bästa sätt skapar välmående för sig själv.

Kipi HGS
Kipi HGS modell (copyright skyddad bild och metod).

Om man vill så kan man utforska  en eller fler av de delarna som bilden visar ur ett kunskaps inhämtnings perspektiv. Bilden handlar om din egna födsel, din egna uppfostran, dina egna tankar och känslor, den egna eventuella stressen och sjukdomarna, de egna processerna och den egna närvaron under dagen. Gjorde den här modellen till er som vill komma tillbaka till ett liv i balans med god psykisk/fysisk och själslig hälsa och genom det få goda relationer med andra. Det finns tyvärr ingen ”snabbfix” om man vill nå bestående balans i livet, det är en process, längre eller kortare beroende på den egna ”problematiken” det är egentligen inget problem det handlar bara om kunskapsbrist runt hur man själv fungerar. 

Vi har alla blivit födda och har en kropp, vi har någon form av uppfostran, vi har våra tankar och känslor. Vi lever ett liv som kräver delaktighet i någon form av aktivitet, skola eller försörjning för att få mat på bordet och räkningar betalda. För att det är så vårt samhälle ser ut nu.

Utav för mycket tankar runt prestation under lång tid, utan tillräckligt med pauser så kan det, om det blir för mycket, ta stopp. Vi har alla förmågan att gå in i läkande processer genom förståelse för vad som skapar vår ohälsa. Istället för att gå och tro att något utanför oss själva skapar vår egna psykiska hälsa. När vi ser och förstår vad vi gör som skapar ohälsan, så kan vi välja att göra på ett annat sätt. Det här gäller även vid konfliktfyllda relationer (destruktiva relationer), eftersom våra upplevelser alltid är kopplade till våra tankar och känslor vilka vi använder för att ta våra val, val baserade på helheten av vår inneboende kunskap…

 

_____


Sammanfattning av HGS (ovan bild)

Delarna handlar om kroppen, utveckling, tankar och känslor, sjukdom, processer och förståelse samt närvaro och öppenhet.
Vår kropp skapas i våra mödrars magar, och vi föds. Vi har dessa kroppar under vårt liv och lär känna den. Inuti våra kroppar sker en konstant rörelse allt måste hela tiden röra på sig för att allt ska fungera, hjärtat slår, andetag in och ut, elektriska signaler via nervsystem osv. utan dessa rörelser hade vi varit döda, det är rörelsen som gör att vi lever.

Våra kroppar är det instrument som gör att vi kan uppleva saker här på jorden, äta, sova, aktivera oss o.s.v. Till kroppen hör våra 5 sinnen som är smak, hörsel, syn, känsel och lukt. Dessa har hand om: ljud, beröring, färg/form, smaker och olika dofter. De fem kognitiva sinnesorganen, tal, rörelse, grepp, utsöndring och fortplantning, med respektive funktioner.  Det är det primära systemet för alla våra upplevelser, en upplevelse är när vi använder ett eller fler av våra 5 sinnen (något som vi gör konstant). De fem sinnena tillhör vår fysiska verklighet. Nervsystemet tar emot/tolkar det som de  fem sinnena ”registrerar” allt som sker under livet spelas in och finns kvar. Vi ser vad som händer, vi hör varandras ord, vi känner hur det känns, vi smakar på mat, luktar på ting. Nervsystemet arbetar simultant med hormonsystemet.  Hormonerna skapar signalsubstans som sköter kroppen utifrån nervsystemets signaler till de körtlar som skapar hormonet (endokrina systemet). Bindväven håller kroppen samman och har även den en stor del i våra upplevelser.

Vi tror som oftast på vårt känsloliv men känslor är kemi, dessa kemiska reaktioner skapas av oss själva antingen via vår ryggsäck (historia) med information eller oro inför framtiden eller en tanke som vi har nu, om det är positiva känslor eller negativa känslor beror uteslutande på om du lever inifrån den inre verkligheten eller  om du lever i din yttre verklighet.

 

 

Efter vi har fötts lever vi i ”livets skola” där vi lär, vi uppfostras till att kunna ta hand om oss själva. Detta sker via våra lärare som är våra föräldrar, dagispersonal, lärare i skolan, partner, chefer – ja alla vi möter är på ett sätt våra lärare. Vi fortsätter denna utveckling hela livet.

Här begås det första misstaget! Vi låter det yttre forma oss för lång tid, ja när vi är barn så är det helt nödvändigt att ta hjälp av det yttre och andra människor, eftersom vi inte kan ta hand om oss själva. Men fostran slutar inte, för att vi nu har lärt oss att fostra oss själva och en del har även lärt sig att de är lite bättre än andra och då har de någon märklig rätt att fortsätta fostra vuxna människor. I regel har vi fostrats av konfliktfyllda människor som också de lever utanför sig själva. Curlingsamhället i väst 🙂

Mycket av det vi lär när vi växer upp styr vårt tänk och våra känslor genom livet, eftersom vi på ett sätt identifierar oss med det vi lärt. En del av våra upplevelser kan vara hemska och vår tolkning av dessa upplevelser kan skapa lidande, ett lidande som växer ju äldre vi blir. Det växer för att vi i regel skjuter undan lidandet och inte tar itu med det genom att förstå det. Detta brukar kallas en människas bagage eller historia inkluderat inre konflikter en del av denna information återfinns i människans undermedvetna (som då blir omedvetet för människan). Ibland kan det bli som så att vi får fler och fler mindre trivsamma upplevelser, eller redan har jobbiga erfarenheter som vi tolkar som negativa och de samlas på hög. Detta går vi sedan och bär på – då oftast på ett omedvetet plan. Det här skapar en hel del omedveten stress. Till slut blir det för tungt att bära på och bägaren rinner över, mest för att kroppen inte orkar med obalansen. Kroppen börjar skapa upp fler signalämnen via hormonsystemet för att ställa balansen rätt igen. Det blir slitningar mellan kroppens olika rörelser (system) varpå kroppen får jobba mer och mer och mer.  Så en dag  blir vi sjuka, enda sättet att förebygga detta eller återställa obalansen –  vilket sker genom kunskap om vad vi gör en form av detta är KBT.

För att ytterligare förtydliga detta dokument i frågan om inre och yttre verklighet, så baserar jag det på att en människas tankar och känslor finns inom dem, att vi triggas (reagerar negativt känslomässigt) av andra människors agerande och kommunikation i en yttre upplevelse är ett kvitto på våra egna inre konflikter. Desto mer man triggas av andra människor ju fler inre konflikter finns det. Om vi människor skulle vara kapabla att skapa varandras känsloliv så betyder det att jag kan bestämma vem du ska bli kär i. Konflikten inom oss kan omedvetet tolkas in som en del av personligheten. Så fort man identifierar sig med en tolkning av en händelse så integreras den tron omedvetet i beteendet. Alla inre konflikter blir en ”trigger” en reaktion utåt/projektion senare i livet. Desto äldre vi blir ju tydligare skulle de inre konflikterna kunnat bli, men eftersom dessa konflikter som oftast är omedvetna så är vi inte ens medvetna om att det finns en konflikt, många vet inte om att de har triggers eller att de utför projektioner. Man förstår inte att man inte förstår för att man inte ser det som ett problem utan man ser det som naturligt… Det enklaste sättet att se om man själv har inre konflikter är att se över hur många gånger per dag man triggas av andra människor, en trigger är en negativ känsla såsom behov att hävda sig,  irritation, ilska, hat, rädsla, förvirring, meningslöshet, skuld, skam, kontroll, sorg, gråt, ledsamhet, uppgivenhet, ensamhet, ångest, hämnd/bestraffning, makt och maktlöshet, med fler, att försvara sig verbalt och trycka ner andra tillhör också trigger området även om detta som oftast är den mottagandes upplevelse.

Att förstå sig själv och de egna valen ger möjligheten att välja på ett nytt sätt och bryta befintliga tankemönster. Vill man ha transformation så krävs ett skifte ifrån att leva ett ytligt liv till att leva ett fullständigt liv inifrån. När man gör detta så förändrar man sig själv istället för att ha ett behov att ändra andra, man ser på saker och ting från en ny vinkel vilket gör att man inte sätter sig själv i destruktiva situationer eller har ett destruktivt beteende. Men istället för att förstå och göra det det här – så äter många medicin.

Genom att förstå vad som sker så kan man som sagt  förändra. En förändring är en process som ibland går fort och ibland tar tid, det är olika beroende på vilken typ och djup av tankemönster man har.  Det finns ingen bättre medicinering än kunskap och information om det egna livet och orsaken till varför vi är och gör som vi gör.

Efter vi haft en del utvecklande processer så förstår vi mer och mer att allt som utgör en människa är en helhet som hänger ihop, och att tankar och känslor är det som skapar stress. Med detta i bakfickan så  börjar vi se över vad för tankar och känslor som vi identifierar oss med och börjar förstå att våra identifikationer till dessa är utbytbara.  Vi går ifrån att vara val-lösa och maktlösa till att välja att ta tillbaka vår makt över oss själva. Känslor av att livet är meningslöst och inneboende värdelöshetskänslor försvinner mer och mer för att vi börjar få kontroll över vad och hur vi tänker.

Man kan likna människan vid en bil, varje däck har varsin egenskap ett däck är tankar ett är känslor ett däck är människans fysik och ett däck är din sammanlagda energi.  Hur tror du den bilen kör om du inte har kontroll över samtliga däck? Precis, du lär inte komma någonstans med dig själv, för att däcken far åt olika håll. När vi praktiserar att återfå kontrollen över tankar, känslor, kropp och den sammanlagda energin som utgör vår helhet – så går vi ifrån att vara maktlösa till att bli skapare av våra egna liv.

Allt utanför din hud är egentligen ointressant för din kropp för det tillhör din yttre verklighet. Det du ger din kropp genom alla dina dagliga tolkningar av alla upplevelser utanför din hud tar kroppen pliktskyldigt emot. Din kropp har inte en aning om ifall du i dina tankar & känslor är i det förflutna, i nuet eller i framtiden – den ser ingen skillnad på detta den är alltid lika duktig och redo att skapa olika hormonämnen.

Inte heller ser den skillnad på det du tänker och känner om andra människor – kroppen tolkar det som ditt, varpå hormonämnen skapas upp av dina tankar/känslor om det förflutna, om det som skedde igår, om den där jobbiga människan du mötte, genom dina tankar om din ångest, din oro, även ur tankar som oroar dig i framtiden så som: ja hur ska det gå, tänk om jag inte har pengar att betala o.s.v.  Kroppen jobbar 24 timmar om dygnet för att tillfredsställa våra önskningar. Det är därför all terapi utgår ifrån människans tankar, känslor dessa två aspekter av människan ses och avläses i människans verbala tal och agerande vilket kallas ”en människas beteende”.

Information om beteendet hos en människa som lever inifrån.
Det som är mest utmärkande för människor som lever inifrån är att de har kontroll över sina tankar, känslor och kropp. De sänder inte ut en  massa negativitet eller tolkar ting negativt. Mycket för att de har arbetat bort sin historia och förstått sitt omedvetna undermedvetna för allt som är omedvetet går att göra medvetet. De har arbetat bort det genom att uppmärksamma alla de egna känslorna så som oro, skuld, skam, negativitet osv. vilket är ett ganska gediget arbete med sig själv. De har även arbetat bort alla ”triggers” utifrån via kontakt med olika människor och situationer vilket också är en lång process och ibland ett tungt jobb. Båda dessa delar tog mig ca 25 år. Men det resulterar i att man är närvarande i nuet, har ett inre lugn, en bestående glädje och en känsla av att vara  tillfredsställd i livet, att allt har mening och allt är lugnt oavsett vad som sker i det yttre. De ser hela tiden till orsak/verkan och ser konsekvenserna i varje eget val, det sker naturligt och tar ingen kraft. De skapar sitt liv och ser vad som kommer hända för att de följer konsekvensen av det egna agerandet. Utåt kan man se det på sättet man lyssnar på andra, att de ger (utan att tänka på det eller ha en avsikt med det), de ger andra människor av sin tid för att alla människor vill bli lyssnade på, helt naturligt.  Dessa människor ser också när andra människor lägger över sina tankar, sin tro och känsloliv på oss (projektion) – men de tar det inte personligt. Om de mot all förmodan skulle ta det personligt och triggas så tar de ansvar för känslorna och tankarna som föds inom dem och försöker förstå dem, väl förstådda och med det ännu mer utveckling inkluderat kunskap om sig själv – så triggas de inte i liknande situationer igen.

All information på denna hemsida kommer ur min egna utveckling från att ha levt ett ytligt liv med en del våld och konflikter  – till att vakna varje dag och vara fullständigt nöjd med alla delar i mitt liv, balans. Tack livet 🙂 ska njuta av resterande del av resan.

Med värme Diana.

__________________________________________

☀ Ge dig själv tid att må gott!