Välkommen!

Kipi startsida
Kipi startsida

Vi bär på olika livshistorier så på det sättet är vi unika, men vi är alla människor och på det sättet ganska lika.

Jag tror att vi  människor vill vara lyckliga och känna glädje, att vi vill vara nöjda i våra liv och känna mening och samhörighet. Vi vill alla bli behandlade med respekt och tillåtas vara dem vi är. Och – vi har alltid en orsak till det vi gör. Jag vill tro att vi alla gör så gott vi kan utifrån där vi är och det vi har runt oss. Det finns alltid en förklarande orsak.

_______

I bland blir livet tungt för att vi har presterat för mycket. Anledningarna är olika, ibland för att vi ville väl mot andra och glömde oss själva,  ibland för att få ekonomin att räcka till,  ibland för att prestera i studier, ibland för att nå upp till krav från andra, ibland för att vi har för många ”måsten”, ibland för att vi blivit utsatta får hot och våld, ibland för att vi utsätts för projektioner. Det finns mängder av olika orsaker men resultatet när vi presterat för mycket blir ofta att problemen tycks hopa sig runt oss mer och mer. Tills stressen blir ohållbar.  Det är ganska lätt att köra slut  på oss själva men inte riktigt lika lätt att återställa för att komma tillbaka till någon form av meningsfullt och fungerande liv igen.

Min metod att vägleda människor genom och ut ur stress, depression och psykiskt lidande förklarar jag med nedan metod HGS som jag utvecklat genom åren.

I bilden här nedan finns 6 olika delar, vi har alla dessa 6 delar.

Kipi HGS
Kipi HGS modell (copyright skyddad bild och metod).

Genom att ihop utforska  en eller fler av de delarna som bilden visar.  Så kan vi tillsammans hjälpas åt att nå din balans och goda hälsa. Bilden handlar om din egna födsel, din egna uppfostran, dina egna tankar och känslor, den egna eventuella stressen och sjukdomarna, de egna processerna och den egna närvaron under dagen. Jag finns som stöd och vägledare till er som vill komma tillbaka till ett liv i balans med god psykisk/fysisk och själslig hälsa. Det finns tyvärr ingen ”snabbfix” om man vill nå bestående balans i livet, det är en process, längre eller kortare beroende på den egna problematiken.

Vi har alla blivit födda och har en kropp, vi har någon form av uppfostran, vi har våra tankar och känslor. Vi lever ett liv som kräver delaktighet i någon form av aktivitet, skola eller försörjning för att få mat på bordet och räkningar betalda. Utav för mycket prestation under lång tid, utan tillräckligt med pauser så kan det, om det blir för mycket, ta stopp. Vi kan bli stressade, deprimerade, utmattade med diverse följdsjukdomar. Stress botas oftast med dess motsats –  lugn, men för att skapa lugn så behöver man identifiera orsaken till uppkomsten av stressen, gå till roten med problemet – inte försöka bota symptomet. Vi har alla förmågan att gå in i läkande processer genom förståelse för vad som skapar vår ohälsa. När vi ser och förstår vad vi gör som skapar ohälsan, så kan vi välja att göra på ett annat sätt. Det här gäller även vid konfliktfyllda relationer, eftersom vår upplevelse alltid är kopplad till våra tankar och känslor.

Det finns inget som säger att man ”måste stå ut med att må dåligt” ibland kan vi behöva lite vägledning för att finna orsaken, för att se möjligheterna till förändring. Man får lov att ge sig själv den tiden det tar att komma på fötter, det är fint att ge sig själv det. När vi mår bra kan vi ge oss själva mer omtanke och även ge andra mer av oss och vår tid om det är vår önskan. När vi mår dåligt så orkar vi inte riktigt med det.

För er som vill läsa mer om min modell som jag kallar HGS (Helhet Genom Självkännedom) Så finns en sammanfattning här nedan. Dokumentet med hela beskrivningen är väldigt lång 🙂

Tider för vägledning finns i min boknings kalender under länken ”bokning”.

_____


Sammanfattning av HGS

Delarna handlar om kroppen, utveckling, tankar och känslor, sjukdom, processer och förståelse samt närvaro och öppenhet.
Vår kropp skapas i våra mödrars magar, och vi föds. Vi har dessa kroppar under vårt liv och lär känna den. Inuti våra kroppar sker en konstant rörelse allt måste hela tiden röra på sig för att allt ska fungera, hjärtat slår, andetag in och ut, elektriska signaler via nervsystem osv. utan dessa rörelser hade vi varit döda, det är rörelsen som gör att vi lever.

Våra kroppar är det instrument som gör att vi kan uppleva saker här på jorden, äta, sova, aktivera oss o.s.v. Till kroppen hör våra 5 sinnen som är smak, hörsel, syn, känsel och lukt. Det är det primära systemet för alla våra upplevelser, en upplevelse är när vi använder ett eller fler av våra 5 sinnen (något som vi gör konstant). Nervsystemet tar emot/tolkar det som de  fem sinnena ”registrerar”,  vi ser vad som händer, vi hör varandras ord, vi känner hur det känns, vi smakar på mat, luktar på ting och vi har dessutom ett 6:e sinne som tar in information (intuition). Nervsystemet arbetar simultant med hormonsystemet, man kan jämföra det med att nervsystemet är vår mentala sida och hormonsystemet är vår kroppsliga sida.  Hormonerna skapar signalsubstans som sköter kroppen utifrån nervsystemets signaler till de körtlar som skapar hormonet. Bindväven håller kroppen samman och har även den en stor del i våra upplevelser.

Efter vi har fötts lever vi i ”livets skola” där vi lär, vi uppfostras till att bli dem vi är idag av våra lärare som är våra föräldrar, dagispersonal, lärare i skolan, partner, chefer – ja alla vi möter är på ett sätt våra lärare. Vi fortsätter denna utveckling hela livet. En rörelse som handlar om att ta in information, som blir ett pussel som vi lägger livet ut. Mycket av det vi lär när vi växer upp styr vårt tänk och våra känslor genom livet, eftersom vi på ett sätt identifierar oss med det vi lärt. Ur en del av våra upplevelser kan vara hemska och vår tolkning av dessa upplevelser kan skapa lidande, ett lidande som växer ju äldre vi blir. Det växer för att vi i regel skjuter undan lidandet och inte tar itu med det, detta brukar kallas en människas bagage eller historia. Ibland kan det bli som så att vi får fler och fler upplevelser, eller redan har dåliga erfarenheter som vi tolkar som negativa och de samlas på hög, detta går vi sedan och bär på – oftast omedvetet. Det här skapar en hel del omedveten stress. Till slut blir det för tungt att bära på och bägaren rinner över, mest för att kroppen inte orkar med obalansen. Kroppen börjar skapa upp fler signalämnen via hormonsystemet för att ställa balansen rätt igen. Det blir slitningar mellan kroppens olika rörelser (system) varpå kroppen får jobba mer och mer och mer. En obalans i kroppen är för mycket eller för lite av någonting – balansen ligger i mitten. Vi blir stressade och sjukdom skapas, enda sättet att förebygga detta är genom kunskap om hur helheten av oss fungerar, sedan kan vi ändra i det yttre för att hjälpa det inre. Eller ändra i det inre (hur vi tänker), men istället för att förstå och göra det det här – så äter många medicin.

Genom att förstå vad som sker så kan som sagt  förändra. En förändring är en process som ibland går fort och ibland tar tid, det är olika. Vi börjar att använda andra verktyg än medicinering när vi märker att man trotts medicinering verkar kunna falla tillbaka i ohälsa, eller om medicineringen inte hjälper alls. Efter vi haft en del utvecklande processer så förstår vi mer och mer att allt som utgör en människa är en helhet som hänger ihop, och att tankar och känslor till stor del är det som påverkar oss och skapar stress. Med detta i bakfickan så  börjar vi se över vad för tankar och känslor som vi identifierar oss med och börjar förstå att våra identifikationer till dessa är utbytbara.  Vi går ifrån att vara val-lösa och maktlösa till att välja att ta tillbaka vår makt över oss själva. Känslor av att livet är meningslöst och inneboende värdelöshetskänslor försvinner mer och mer för att vi börjar ge oss egenskaper inifrån, vi börjar att stå upp för oss själva. Vi går ifrån att vara maktlösa till att bli skapare av våra egna liv.

Det spelar faktiskt inte så stor roll vad alla andra gör, tycker eller tror…
…dom är dom och du är du.

Allt utanför din hud är egentligen ointressant för din kropp, men det du ger din kropp genom din tolkning av alla upplevelser utanför din hud tar kroppen pliktskyldigt emot. Din kropp har inte en aning om ifall du i dina tankar & känslor är i det förflutna, i nuet eller i framtiden – den ser ingen skillnad på detta den är alltid lika duktig och redo att skapa olika hormonämnen, (inte heller ser den skillnad på det du tänker och känner inför andra människor – kroppen tolkar det som ditt) varpå hormonämnen skapas upp av dina tankar/känslor om det förflutna, om det som skedde igår, om den där jobbiga människan du mötte, genom dina tankar om din ångest, din oro, även ur tankar som oroar dig i framtiden så som: ja hur ska det gå, tänk om jag inte har pengar att betala o.s.v. Men, även glädje och allt det positiva påverkar våra kemiska budbärare i det endokrina systemet! Kroppen jobbar 24 timmar om dygnet för att tillfredsställa våra önskningar. Det är därför all terapi utgår ifrån människans tankar, känslor och beteende.

I öppenhet och närvaro (del 6) finns något som inte finns i del 2-5 i modellen HGS,  detta ”något” är svårt att beskriva, det är något som man får uppleva själv för att förstå. Men. Det handlar om närvaro i nuet, ett inre lugn, glädje och en känsla av att man är tillfredsställd i livet, att allt har mening. Att man är närvarande i allt som sker och ser det för vad det är utan att misstolka, missförstå de egna upplevelserna. Att vara här och nu kommer ur träning, en träning som går ut på att ifrågasätta de egna tankarna och sanningshalten i dem. Det handlar också om att kunna se när andra människor lägger över sina tankar, sin tro och känsloliv på oss. Det handlar även om att inse hur våra relationer ser ut med dess identifikation med andra människor och hur de identifikationerna påverkar oss via bindningar som kan skapa beroendeförhållanden. Det är sunt att ifrågasätta allt som skapar mycket tankar. Vägen till ett liv i balans är att lugna sina tankar och känsloliv, inte genom att försöka sluta tänka utan genom att lösa upp orsakerna till det som skapar tankarna, gör man inte detta så triggas man i olika samtal  som man har och då sätts tankarna igång.

All information på denna hemsida är sådant jag själv upplevt och arbetat med genom min egna utveckling, jag tror på den typen av upplevd visdom med dess insikter.

__________________________________________

☀ Ge dig själv tid att må gott!